Toneelvoorstelling 2016

Toneelvoorstelling 2016 :


"Wanda's bonte was"


Komedie van Pol Anrys

In een regie van Paul Vercruysse

Wanda,


een jonge vrouw met een bewogen verleden, zit een gevangenisstraf uit omwille van het dealen van drugs en straatprostitutie. Zij heeft één derde van haar straf uitgezeten en kan - als zij een job en een vaste verblijfplaats vindt - in aanmerking komen voor een voorwaardelijke invrijheidsstelling. Wel dient zij de opgelegde voorwaarden strikt na te leven.Zij kan aan de slag bij haar tante Germaine die het wassalon “Sneeuwvlokje” open houdt…Mieke Vermont, Jan Allegaert, Stefan Cardoen, Nele Dedeurwaerder, Anne Dejaegher, David Dewyn, Aäron Maes, Christine Malfait, Marie Messely, Jan Naert, Reinhold Neels, Sharon Perri, Liesbet Roelens, Dirk Talpe, Bert, Dieter, Roger en Stien Schoutteten, Lien Staessen en Kelly Vandorpe werken zich al weken uit de naad om U weer een gezellige en vooral geestige toneelavond te bezorgen. Daarbij worden zij door een hele ploeg medewerkers ondersteund.